Reklam
DOLAR: 5.87 TL
EURO: 6.53 TL

KİNOA YETİŞTİRİCİLİĞİ

KİNOA YETİŞTİRİCİLİĞİ

KİNOA’NIN İKLİM İSTEKLERİ :

Kinoa, yüksek dağlık alanlardan, deniz seviyesine kadar olan, ılıman , yağışlı , sıcak ve kuru , soğuk ve kuru, her iklime adapte olabilen çeşitleri olan, kendine döllenen bir bitkidir.

Deniz seviyesinden başlayarak 4000 m rakıma kadar çok rahat yetişebilen bir bitkidir. Her yükseltiye uygun çeşitleri mevcuttur. Kinoa, çeşitlere göre farklılık göstermekle birlikte, ortalama, çimlendikten sonra – 4; -6’e kadar dayanır.

 

KİNOA’NIN TOPRAK İSTEKLERİ: 

Kinoa hemen hemen hertürlü toprakta yetişebildiği gibi, en çok sevdiği tınlı ve geçirgenliği yüksek, organik madde değerleri bakımından zengin toprak yapısını sever. Kurak ve tuzlu topraklarda da çok rahat tarımı yapılabilen bir bitkidir. 4.5 ile 9.0 Ph değerleri olan topraklarda yetişebilir. 

KİNOA’DA TOHUMLUK SEÇİMİ: 

Ülkemiz tarımsal şartlarına en uygun çeşitler, yetişme süresi kısa olanlardır. Kinoa’nın, diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi, bir çok çeşidi vardır. 200’den fazla tescilli çeşidi mevcuttur. Kısa gün çeşitlerinin tarımı daha kolay ve çiçeklenmede, tane tutum yaşanma riski minimumdur.

                      

Dünya’da son yıllardan melezleme yöntemi ile tamamen doğal yollardan saponinsiz çeşitler de geliştirilmeye başlanmıştır. Saponinsiz diye adlandırılan kinoalarda  saponin çok çok düşük oranda dış yüzeyde bulunmakta, hasat ve eleme sırasında tamamen kaybolacak özelliktedir. Saponinsiz kinolar ülkemizde çiftçiler tarafından 2 yıldır ekilmekte ve gayet memnundurlar.

Kinoa kendine döllenen bir bitkidir, ektiğiniz üründen tohumluk alarak kullanabilirsiniz. Nitekim ülkemizde üniversiteler dâhil, çiftçilerimiz de bu yöntemle ekim yapmaktadır. Kendi tohumunuzu kendi tarlanızdan alabilirsiniz. 

Ülkemizde henüz T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ‘Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi (2015/1) Madde 6’daki yasal düzenlemeler gereği, yurt içi tescili olmayan bir çeşidin satış amaçlı sertifikalı diye gösterilip pazarlanması tamamen yasa dışıdır, suç teşkil etmekte ve çiftçileri aldatmaya yöneliktir. Şu anda ekimler ürün olarak yapılmaktadır. Çiftçilerimiz, aldanmamak için eğer bir sertifikalı tohum almak istiyorlar ise muhakkak bakanlık onaylı türkçe tohumluk sertifikalarını bulundukları İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri’den ya da T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü’nden sorgulatıp, tespitinin yaptırmaları gerekmektedir

 

KİNOA’NIN EKİM ZAMANI: 

Ortalama toprak ısısının 5-7 derece olduğu zaman, Mart, Nisan ayları ve daha yüksek bölgeler için Mayıs başları ve ortaları kinoa ekimi için uygundur. Diğer yandan, toprak sıcaklığı – 1 derece olduğu zaman ekim yapılabilinir. Güney bölgelerimiz de ise mevsimsel şartlara bağlı olarak daha erken ekilebilir. Kuru şartlarda yapılacak bir üretimde iklime bağlı olarak olabildiğince erken ekim yapılmalıdır. Erken ekimler, kinoa’nın ilkbahar yağışlarından daha iyi yararlanmasını sağlar. Kinoa tarımında önemli unsurlarından birisi de çiçeklenme zamanının +35 C’yi geçmeyecek şekilde ekim tarihinin bölgelere göre planlanmasıdır.

 

KİNOA’DA ÇİÇEKLENME: 

Ortalama 60 -90 gün ekiliş sonrasına denk gelmektedir. Çiçeklenme devresinde, yüksek sıcaklık riskinden dolayı, ülkemizde kısa gün çeşitlerinin yetiştirilmesi uygundur. Çiçeklenmede  +35’li derecelere kadar uyum sağlamaktadır. Çiçeklenme devresinde +35 dereceleri geçen sıcaklıklarda, tane tutumunda sorun olabilmektedir. O yüzden ekim zamanın bu şartlara göre ayarlanması gerekmektedir.  Diğer yandan kurak iklim koşullarına dayanıklı bir bitkidir. Çok yüksek bir adaptasyon kabiliyetine sahiptir. Ülkemiz iklimsel koşullarına çok uygundur. 

 

KİNOA’DA EKİM YÖNTEMLERİ
Kinoa’da iki şekilde ekim yapılabilmektedir. Ekim şekli üreticinin elinde bulunan alet ve ekipmanlara göre değişiklik gösterebilir.
 KLASİK HUBUBAT (BUĞDAY) MİBZERİ İLE EKİM YÖNTEMİ
Bu yöntemde kinoa tohumları gübre ile karıştırılarak mibzerin gübre bölmesine konulmalıdır ve ekipmanın dönüme (1000 m2) 600 – 850 gram kadar tohum gelecek şekilde ayarları yapılmalıdır. Bu ekim yönteminde sıra arası mesafe klasik mibzerde 14 cm dir. Bu yöntemle ekim yapıldığında yabancı ot çıkışı önemli oranda engellenmektedir. Diğer bir sıra arası mesafe ise klasik mibzerde 1 göz açık 1 göz kapalı olacak şekilde 28 cm de yapılmaktadır. Bu yöntem kullanıldığında yabancı ot çıkışı fazla olmaktadır.
Bitki ekim derinliği 2-3 cm’dir. Ekim derinliği iyi ayarlanmalı tohum taneleri küçük olduğundan derin ekimlerde çimlenme sonrası çıkış süresi gecikmekte ya da derinde düşen tohumlarda çıkış sağlanamamaktadır.
Bu ekim yönteminde birim alana daha fazla bitki sayısı elde edilmektedir. Bu yüzden başaklar orta boyda verim kıraç arazilerde 400 kg/da kadar çıkabilmektedir.
Bu ekim yönteminde yabancı ot kontrolü için çapalama imkânı olmayacağından yabancı ot kontrolü için ilaçlama yapılması gerekmektedir.

KİNOA’DA EKİM YÖNTEMLERİ: 

Kinoa’da iki şekilde ekim yapılabilmektedir. Ekim şekli üreticinin elinde bulunan alet ve ekipmanlara göre değişiklik gösterebilir.

1 –  KLASİK HUBUBAT (BUĞDAY) MİBZERİ İLE EKİM YÖNTEMİ:

Bu yöntemde kinoa tohumları gübre ile karıştırılarak mibzerin gübre bölmesine konulmalıdır ve ekipmanın dönüme (1000 m2) 500 – 1200 gram kadar tohum gelecek şekilde ayarları yapılmalıdır. Bu ekim yönteminde sıra arası mesafe klasik mibzerde 14 cm dir. Bu yöntemle ekim yapıldığında yabancı ot çıkışı önemli oranda engellenmektedir. Diğer bir sıra arası mesafe ise klasik mibzerde 1 göz açık 1 göz kapalı olacak şekilde 28 cm de yapılmaktadır. Bu yöntem kullanıldığında yabancı ot çıkışı fazla olmaktadır. 

Bitki ekim derinliği 2-3 cm’dir. Ekim derinliği iyi ayarlanmalı tohum taneleri küçük olduğundan derin ekimlerde çimlenme sonrası çıkış süresi gecikmekte ya da derinde düşen tohumlarda çıkış sağlanamamaktadır. 

Bu ekim yönteminde birim alana daha fazla bitki sayısı elde edilmektedir. Bu yüzden başaklar orta boyda verim kıraç arazilerde 150 – 400 kg/da kadar çıkabilmektedir.

Bu ekim yönteminde yabancı ot kontrolü için çapalama imkânı olmayacağından yabancı ot kontrolü için ilaçlama yapılması gerekmektedir.

 

2 – HAVALI HASSAS EKİM MİBZERİ İLE EKİM YÖNTEMİ:
 
Bu yöntemde kinoa tohum boyutlarına uygun havalı hassas ekim mibzeri gözlerine tohum konulmalı ve ekipman ayarlamaları sıra arası 45 cm sıra üzeri 8-12 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır, dönüme (1000 m2) 500 – 1200 gram kadar tohum gelecek şekilde ekim yapılmalıdır. Bitki ekim derinliği 2-3 cm’dir. Ekim derinliği iyi ayarlanmalı, tohum taneleri küçük olduğundan derin ekimlerde çimlenme sonrası çıkış süresi gecikmekte ya da derinde düşen tohumlarda çıkış sağlanamamaktadır. 
Bu ekim yönteminde birim alandaki bitki sayısı az başak boyutları büyüktür, verim kıraç arazilerde 150 – 400 kg/da kadar çıkılabilmektedir. 
Bu ekim yöntemine yabancı ot kontrolü için sıra arası ve sıra üzeri çapalama işlemi gerektirmektedir. Çapalama işlemi makineli yapılabileceği gibi insan gücü ile de yapılabilmektedir. İklim ve yabancı ot durumuna göre bu işlem 1 ya da 2 kez tekrarlanmalıdır.

 

KİNOA’BAKIM VE GÜBRELEME: 

Kinoa azot  uygulamasına çok iyi cevap vermektedir. Azot uygulaması hem verimi, hem de protein içeriğini arttırmaktadır. Azotun sülfat formunda kullanılması çok daha faydalı olacaktır. Dekar başına 5 – 15 kg azot ve 5 – 8 kg fosfor uygulaması tavsiye edilir. Kinoa bitkisi 15-20 cm boyuna ulaştığında, yabancı ot mücadelesi için, sıra arasının çapalanması gerekmektedir. Sıra üstünde sık ekim yapılmışsa, fazlalık bitkiler ve yabancı otlar, iyi bir verim için, alınmalıdır.

KİNOA’DA YABANCI OT KONTROLÜ :

Kinoa Tarımında, yabancı ot kontrolü iki metodla yapılmaktadır:

1 – Çapalama Yöntemi: Kinoa çapalanarak ot kontrolü yapılacaksa, ekim önceden buna uygun şeklde yapılmalıdır. 

2 – İlaçlama Yöntemi: Kinoa tarımında kullanılan ot ilaçlarının (herbisitler) sayısı sınırlıdır.Yapılan çalışmalar sonucunda, kinoa tarımında yabancı ot problemini çözecek çalışmalar devam etmektedir.

KİNOA’DA HASTALIK VE ZARARLILAR: 

Yapısı itibariyle dayanıklı bir bitki olmakla bereber, tüm bitkilerde olduğu gibi, kinoa’nın birçok hastalık ve zararlıları vardır. Ispanak veya pancarda bulunan hastalık ve zararlılar Kinoa ekim alanlarında da gözlenmiştir. Bu hastalıkların çoğu, yaprak bitleri veya yaprak zararlıları tarafından iletilir. Pyrethrin içerikli insektisitler, quinoa tarımında etkilidir.  Mildiyö, kurşuni küf, yaprak yanıklığı, küllenme, kök çürüklüğü, bakteriyel yanıklık  gibi fungal hastalıklar gözlemlenerek gerekli fungisitler uygulanmalıdır.

KİNOA’DA HASAT:

Kinoa makinalı hasada uygun bir üründür. Özellikle sulu koşullarda ve yağışlı sezonlarda tüm bitkiler aynı anda hasat olgunluğuna ulaşmayabilir. Kalan başakların da hasat olgunluğuna ulaşması beklenilmelidir. Biçerdöverle rahatlıkla biçilebilir. Bitki boyu 50 cm ile 3 m arasında değişmektedir. Normal bakım koşullarında ortalama verim 150 – 400 dk/kg dır. Ülkemizde sulu şartlarda yapılan denemelerde 650 kg/dk ürün elde edilmiştir. Dünya’da 950 kg/dk’a kadar verimler gözlemlenmiştir.

 

KİNOA’DA PAZARLAMA:

 

Pazarlamayla ilgili hiçbir sorunu yoktur. Gün geçtikçe ülkemizde ve dünyada talebi hızla artmaktadır. Ürün pazarlamada saponinsiz çeşitler daha rahat ve daha iyi fiyatlara alıcı bulmaktadır. Saponinsiz çeşitler yıkama ve kurutma işlemi gerektirmediğinden sayısı kısıtlı olana yıkama ve kurutma tesislerine satma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Buğday gibi herkese satabilirsiniz.

Kaynak:http://www.kappadokiatohum.com

 

KİNOA YETİŞTİRİCİLİĞİ Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. Avatar Atalay dedi ki:

  2016 Sivas urutimi kinoa tohumu mevcuttur ilgilenen arkadaslara yardimci olabilirim ektim gordum + la eksisiyle bilgi alabilirsiniz

  1. Avatar Atalay dedi ki:

   05459369527
   Atalay
   Siva sarkisla

  2. Avatar HİKMET AYAN dedi ki:

   1 dönüme ne kadar tohum,gübre ve ilaç gerekiyor

 2. Avatar Atalay dedi ki:

  2016 Sivas urutimi kinoa tohumu mevcuttur ilgilenen arkadaslara yardimci olabilirim ektim gordum + la eksisiyle bilgi alabilirsiniz
  05459369527

 3. Avatar Ahmet korkmaz dedi ki:

  Pazarı. Var mı Sivas’ta. Bu konu hakkında. Bilgi verebilirsiniz. Ne kadar kilosu tohumun

Yukarı Çık