Yem Rasyonu Hazırlama

Besi Danalarının Yem Formülasyonları Hakkında Önemli Bilgiler:

1-
Besi danaları arpa-buğday-mısır gibi taneli yemlerden tükettikleri zaman canlı ağırlık artışı sağlarlar. Taneli yemler daima iri kırılmış veya ezilmiş olmalı, kesinlikle un haline getirilmemelidir.
2-Rasyonda kaba yem, kesif yem, protein-enerji dengeleri çok önemlidir. Asidoz yapmayacak kadar kaba yem (yonca, saman) verilmeli, ancak kaba-kesif yem oranı
% 15 – % 85 gibi tutulmalıdır.
3-Su ve yem tamamen serbest olmalıdır.
4-Hayvanların yem tüketimi canlı ağırlıklarına orantılıdır.
5-Yem değişiklilerinde ve ilk defa besiye başlandığında mutlaka 10-15 günlük alıştırma periyodu geçirilmelidir.
6-Yem formülasyonlarında posaların %10 civarında kuru madde ihtiva ettikleri akılda tutulmalıdır. Silajlar ise kesim dönemine bağlı olarak % 30 civarında kuru madde içerirler. Zaten bunun altında kuru madde içeriği olan silajlar “Kaliteli silaj” değildirler.Örnek besi sığırı rasyonu
100 baş kültür ırkı sığırağırlık: 275-315 kgağırlık artışı: 1,4 kg/baş/gün

yemler: kg

buğday sapı/saman                                 70,921

kuru yonca                                                64,893

kuru melaslı pancar posası                      118,203

kepek                                                             13,002

arpa                                                                70,921

atk                                                                   14,184

soya                                                               27,186

tuz                                                                    1,050

toz mermer                                                     1,182

not:verilen miktarlar sabah yemlenmesi içindir. aynı miktarlar akşam yemlenmesinde de verilir.

BESİ SIĞIRLARI İÇİN RASYON FORMÜLÜ

 

Arpa………………………………………567.0 kg

Mısır……………………………………….75.0 kg

Ayçiçek  küspesi……………………….96.0 kg

Kepek…………………………………….225.0 kg

Mermer tozu……………………………..28.5 kg

Tuz………………………………………….. 7.5 kg

Vitamin tozu……………………………..1.5 kg

 

1 ton yem (1000.0 kg)

NOT:Bu rasyonlardan  hangisi hazırlanırsa hazırlansın ‘taze’ olarak hazırlanması ve çok iyi karıştırmalı her hayvana ağırlığına göre verilmelidir.

250 kg .lık  bir hayvana   6.0 kg

350 kg .lık   bir hayvana  7.5 kg

450 kg. lık   bir hayvana  8-7 kg  verilmelidir.

Hazırlanan  bu rasyonlara  sanayi yemi katılmayacaktır. Ancak yemlere kaba yem küspe saman, kuru ot ve her türlü silaj katılacaktır. Kaba yem her hayvana günde 6-8 kg kadar verilmelidir.

Kaynak: http://emin-tic.tr.gg/BES%26%23304%3B-SI%26%23286%3BIRLARI-%26%23304%3B%C7%26%23304%3BN-RASYON.htm

Bir cevap yazın